Oświadczenie RODZICA OPIEKUNA – niepełnioletni zawodnika