Klasyfikacja

W ramach biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – VI kobiet i mężczyzn
  2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 16, M 16 –  (16 – 19 lat)

K 20, M 20 –  (20 – 29 lat)

K 30, M 30 –  (30 – 39 lat)

K 40, M 40 –  (40 – 49 lat)

K 50, M 50 –  (50 – 59 lat)

K 60, M 60 –  (60 lat i więcej)

  1. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Police

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo).

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

  1. Klasyfikacja ,, VI Zimowe Mistrzostwa Polski Grupa Azoty S. A.”

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy będącymi pracownikami między innymi: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ” Police” S. A. , Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I – III )

  1. Klasyfikacja Rodzinna

Zapisy rodzin odbywać się będą tak, jak w przypadku zapisów drużyn. Punkty będą liczone również tak, jak w przypadku punktacji drużynowej. Do drużyny rodzinnej może zapisać się minimum 3 ( trzech/troje) zawodników/zawodniczek. Zgłoszenia rodzin dokonuje kapitan w biurze zawodów, podając numery startowe oraz imiona i nazwiska reprezentantów wchodzących w skład drużyny/rodziny.

  1. Klasyfikacja Drużynowa

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Biegaczy.

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykładowo:

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7. Suma ich punktów łącznie wynosi 19.

Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej

Drużyny.

  1. Klasyfikacja przebierańców

Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w Biegu Głównym, mając do wyboru pokonanie odcinka 10km trasy, lub zakończyć swój bieg po 1 okrążeniu – pokonaniu 5km odcinka w przebraniu.

Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu : wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej świątecznej.

Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców.

W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od  1 do 3 osób ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc.

  1. Klasyfikacja Służby Mundurowe

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.