Opłaty

Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :

  • do 15 września – 50 zł (pakiet z koszulką 65 zł)
  • do 6 października – 60 zł (pakiet z koszulką 75 zł)
  • do 27 października – 70 zł (pakiet z koszulką 85 zł)
  • do 17 listopada – 80 zł (pakiet z koszulką 95 zł)
  • od 18 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki)

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

Roweckiego 50/8 Police 72-010

Santander Bank Polski

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata VII Bieg Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 24 listopada 2019 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : biegmikolajkowypolice@gmail.com lub mikolajkowyoplaty@gmail.com