Regulamin Biegu

Pobierz Regulamin Biegu Mikołajkowego 2018 [PDF]

REGULAMIN
VI Bieg Mikołajkowy
Police – 02.12.2018

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 , 72-010 Police
www.biegambolubiepolice.pl

II. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Powiatu Polickiego oraz Gminy Police.
 4. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 2-ego grudnia 2018 roku w Policach (NIEDZIELA).
 2. Start i Meta Biegu usytuowane będą na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach (OSiR Police) – ul. Piaskowa 97 w Policach.
 3. Bieg odbędzie się na dystansie 10km (2 okrążenia).
 4. Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, szybka, płaska, lekko pofałdowana. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej biegambolubiepolice.pl .
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 7. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.

IV. BIURO ZAWODÓW

30.11 (piątek)                          DECATHLON – USTOWO , ul. Ustowo 48

Odbiór pakietów w godzinach:  14:00 – 18:00

01.12 (sobota)                         Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II

Police, ul. Piaskowa 99 (BIURO ZAWODÓW)

Odbiór pakietów w godzinach:  11:00 – 14:00

02.12 (niedziela)                     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II

Police, ul. Piaskowa 99 (BIURO ZAWODÓW)

Odbiór pakietów w godzinach:  08:00 – 11:00

V.  PROGRAM IMPREZY – VI BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH

godz. 8:00 – 11:00               Otwarcie biura zawodów

godz. 9:00                              Biegi dla dzieci i dekoracje

godz. 9:50                              Rozgrzewka Nordic Walking (ZUMBA Z ADĄ)

godz. 10:00                            START NORDIC WALKING (5km)

godz. 10:15                             Bieg dla niepełnosprawnych

godz. 11:10                             Świąteczna Sztafeta Marzeń ( bieg z choinkami )

godz. 11:45                             Rozgrzewka Bieg Główny (ZUMBA Z ADĄ)

godz. 12:00                            START BIEG GŁÓWNY (10 km)

godz. 13:30                            Dekoracje

VI . PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : świąteczny kubek, numer startowy, chip pomiarowy,  czapkę Mikołaja, pyszny piernik, świąteczny napój.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe świąteczne medale.
 3. Po zakończeniu biegu zawodnicy wezmą udział w Największej Sportowej Wigilii w Polsce – otrzymają posiłek świąteczny (pyszne pierogi, barszcz, wodę).
 4. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki technicznej ,,VI Biegu Mikołajkowego” zaprezentowanej na stronie internetowej www.biegambolubiepolice.pl . Koszt koszulki wynosi 15 zł – należy wpisać w tytule wpłaty ,,pakiet z  koszulką” oraz dodatkowo dokonać wpłaty na wskazane konto.
  Pakiety osób, których opłaty startowe zaksięgowane zostaną po dniu 20 listopada 2018 r. lub których opłaty zostaną dokonane w biurze zawodów , nie będą zawierały pamiątkowych koszulek technicznych.
 5. Każdy uczestnik może skorzystać z szatni, natrysku, masaży i depozytu.
 6. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
 7. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefony (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu wynosi 1600 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej sport-time.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
  • do 5 września – 50 zł  (pakiet z koszulką 65 zł)
  • do 30 września – 60 zł  (pakiet z koszulką 75 zł)
  • do 25 października – 70 zł  (pakiet z koszulką 85 zł)
  • do 20 listopada – 80 zł  (pakiet z koszulką 95 zł)
  • od 21 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki)

  Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :
  Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
  ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
  Bank Polski PKO 67 1020 4795 0000 9902 0337 3578
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata VI Bieg Mikołajkowy”. Jeśli wybrany został pakiet z koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 listopada 2018 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : biegmikolajkowypolice@gmail.com
 7. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej lub rodzinnej dokonuje kapitan w biurze zawodów wypełniając dodatkowo formularz zgłoszeniowy podając skład drużyny lub rodziny.
 8. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej biegambolubiepolice.pl) oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 9. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

VIII. KLASYFIKACJA

W ramach biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – VI kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 16, M 16 –  (16 – 19 lat)

K 20, M 20 –  (20 – 29 lat)

K 30, M 30 –  (30 – 39 lat)

K 40, M 40 –  (40 – 49 lat)

K 50, M 50 –  (50 – 59 lat)

K 60, M 60 –  (60 lat i więcej)

 1. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Police

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo).

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

 1. Klasyfikacja ,, III Zimowe Mistrzostwa Polski Grupa Azoty S. A.”

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy będącymi pracownikami między innymi: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ” Police” S. A. , Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I – III )

 1. Klasyfikacja Rodzinna

Zapisy rodzin odbywać się będą tak, jak w przypadku zapisów drużyn. Punkty będą liczone również tak, jak w przypadku punktacji drużynowej. Do drużyny rodzinnej może zapisać się minimum 3 ( trzech/troje) zawodników/zawodniczek. Zgłoszenia rodzin dokonuje kapitan w biurze zawodów, podając numery startowe oraz imiona i nazwiska reprezentantów wchodzących w skład drużyny/rodziny.

 1. Klasyfikacja Drużynowa

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Biegaczy.

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykładowo:

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7. Suma ich punktów łącznie wynosi 19.

Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej

Drużyny.

 1. Klasyfikacja przebierańców

Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w Biegu Głównym ( 10km ). Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu : wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej świątecznej.

Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców.

W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od  1 do 3 osób ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc.

 1. Klasyfikacja Służby Mundurowe

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

IX. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
 3. Zdobywcy miejsc I III w klasyfikacji DRUZYNOWEJ/RODZINNEJ otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 4. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji Mieszkaniec Powiatu Polickiego otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 5. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji III Zimowe Mistrzostwa Polski Grupy Azoty S. A. kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 6. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji SŁUŻBY MUNDUROWE kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
 7. Zdobywcy miejsca I – VI w klasyfikacji PRZEBIERAŃCY/DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW otrzymają statuetki oraz upominki.
 8. Po dekoracji zwycięzców Konkurs z Nagrodami Rzeczowymi – sprzęt RTV, obuwie sportowe i inne cenne nagrody.
 9. Nagrody w klasyfikacji Open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

X. UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.
 8. Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
 10. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. VI Bieg Mikołajkowy zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Biegiem”, ,,Zawodami”, ,, Imprezą”.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

Serdecznie zapraszamy na największą sportową Wigilię w Polsce !

Dodatkowe informacje dostępne:

W imieniu Organizatora:
Zbigniew PokrzywińskiTel: 518-362-444
mail: biegmikolajkowypolice@gmail.com

Księgowość/ opłaty startowe
Adrianna Kamińska