Świąteczna Sztafeta Marzeń

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ SZTAFETY MARZEŃ

(odbywającej się podczas VI Biegu Mikołajkowego w Policach)

 1. 4-osobowe sztafety poprzez kapitana dokonują zgłoszenia na biegmikolajkowypolice@gmail.com – w treści maila należy podać nazwę drużyny.
 2. Zgłoszenie należy nadesłać do 25.11.2018r. W tytule wiadomości należy wpisać „Sztafeta Marzeń 2018”
 3. Skład sztafet: w każdej z 4 osobowych sztafet musi znaleźć się co najmniej 1 kobieta.
 4. Limit sztafet : 30.
 5. Organizator ustala wpisowe na Świąteczną Sztafete Marzeń w wysokości w kwocie 100zł za udział całej drużyny. Cała kwota zebrana z wpisowego ,,Świąteczna Sztafeta Marzeń” zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie (centrumopieki.szczecin.pl).
  Organizator umożliwia kapitanom drużyn wgląd w rachunki i relacje (zdjęciową) ofiarowania pomocy uzyskanej ze zbiórki podczas Świątecznej Sztafety Marzeń.
 6. Numery startowe dla każdej ze sztafet odbiera kapitan w biurze zawodów wyłącznie w dniu imprezy czyli 02.12.2018.
 7. Drużyna dokonuje wpłaty na konto:
  Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
  Ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
  Bank Polski PKO  11 1020 4795 0000 9902 0300 5113W tytule przelewu należy podać nazwę drużyny z dopiskiem – charytatywna sztafeta.
 8. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na serię. Kapitan drużyny otrzyma maila przed imprezą w jakiej serii znajduje się jego team wraz z godziną startu.
 9. Bieg odbywa się na dystansie 4x100m.
 10. Formę pałeczki pełni średniej wielkości drzewko choinkowe.
 11. Pomiar czasu odbywa się przy użyciu stoperów ręcznych.
 12. Wszystkie sztafety otrzymają pamiątkowe medale na mecie (medal dla każdego uczestnika sztafety).
 13. Najszybsza sztafeta nagrodzona zostanie słodkimi koszami od Świętego Mikołaja (podczas dekoracji na końcu imprezy) oraz nazwy wszystkich drużyn zostaną wpisane w tablicę podziekowania dla Centrum Opieki nad Dzieckiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań  możecie pisać na biegmikolajkowypolice@gmail.com.