Sztafeta Marzeń

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ SZTAFETY MARZEŃ
(odbywającej się podczas VII Biegu Mikołajkowego w Policach)


1. 4-osobowe sztafety poprzez kapitana dokonują zgłoszenia na
biegmikolajkowypolice@gmail.com – w treści maila należy podać nazwę drużyny.
2. Zgłoszenie należy nadesłać do 25.11.2019r. W tytule wiadomości należy wpisać „Sztafeta Marzeń 2019”
3. Skład sztafet: w każdej z 4 osobowych sztafet musi znaleźć się co najmniej 1 kobieta.
4. Limit sztafet : 30.
5. Organizator ustala wpisowe na Świąteczną Sztafete Marzeń w wysokości w kwocie 100zł za udział całej drużyny. Cała kwota zebrana z wpisowego ,,Świąteczna Sztafeta Marzeń” zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie (
www.centrumopieki.szczecin.pl).
Organizator umożliwia kapitanom drużyn wgląd w rachunki i relacje (zdjęciową) ofiarowania pomocy uzyskanej ze zbiórki podczas Świątecznej Sztafety Marzeń.
6. Numery startowe dla każdej ze sztafet odbiera kapitan w biurze zawodów wyłącznie w dniu Imprezy czyli 01.12.2019.
7. Drużyna dokonuje wpłaty na konto:
Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
Ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
Santander Bank Polski
39 1090 2590 0000 0001 3631 7663
W tytule przelewu należy podać nazwę drużyny z dopiskiem – charytatywna sztafeta.
8. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na serię. Kapitan drużyny otrzyma maila przed imprezą w jakiej serii znajduje się jego team wraz z godziną startu.
9. Bieg odbywa się na dystansie 4x100m.
10. Formę pałeczki pełni średniej wielkości drzewko choinkowe.
11. Pomiar czasu odbywa się przy użyciu stoperów ręcznych.
12. Wszystkie sztafety otrzymają pamiątkowe
medale na mecie (medal dla każdego uczestnika sztafety).
13. Najszybsze trzy sztafety nagrodzone zostaną słodkimi koszami od Świętego Mikołaja podczas dekoracji na końcu imprezy. Nazwy wszystkich drużyn zostaną wpisane w tablicę podziekowania dla Centrum Opieki nad Dzieckiem.
W przypadku jakichkolwiek pytań możecie pisać na
biegmikolajkowypolice@gmail.com