Trasa

  1. Bieg odbędzie się 6-ego grudnia 2020 roku w Policach (NIEDZIELA).
  2. Start i Meta Biegu usytuowane będą na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach (OSiR Police) – ul. Piaskowa 97 w Policach.Bieg Główny 11:30 – 1 fala, 11:45 – 2 fala, 12:00 – 3 fala, 12:15 – 4 fala.
  3. Bieg odbędzie się na dystansie 10km (2 okrążenia).
  4. Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, płaska, lekko pofałdowana. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej www.biegambolubiepolice.pl .
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
  7. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.