Trasa

  1. Bieg odbędzie się 5-ego grudnia 2021 roku w Policach (NIEDZIELA).
  2. Start i Meta Biegu usytuowane będą na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach (OSiR Police) – ul. Piaskowa 97 w Policach.
  3. Bieg odbędzie się na dystansie 10km (2 okrążenia).
  4. Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, płaska, lekko pofałdowana. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej biegambolubiepolice.pl .
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
  7. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.