Informacje

  1. Impreza odbędzie się 6-ego grudnia2020 roku w miejscowości Police.
  2. Start i Meta usytuowane będą przy stadionie OSiR ul. Piaskowa 97.
  3. Biegdla dzieci (roczniki 2019 – 2004 dziewczynek i chłopców).
  4. Limit startujących 500(opłaconych) dzieci łącznie w wszystkich kategoriach.
  5. Trasa Biegów: (roczniki 2014 i młodsze) – 200m, (roczniki 2011 – 2013) – 400m, (roczniki 2004-2010)- 800m.
  6. Program startów:

– 09:00 Start dziewczynki (roczniki 2014 i młodsze) – limit 100 dzieci

– 09:10 Start chłopcy (roczniki 2014 i młodsze) – limit 100 dzieci

– 09:20 Start dziewczynki (roczniki 2011-2013) – limit 100 dzieci

– 09:30 Start chłopcy (roczniki 2011-2013) – limit 100 dzieci

– 09:40 Start dziewczynki i chłopcy (roczniki 2004-2010) – limit 100 dzieci

Dekoracja dla najlepszych trzech miejsc w kategoriach – od razu po zakończeniu biegu. UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE – każda grupa startujących dzieci, zostanie podzielona na sektory wejścia do strefy startu. Szczegóły znajdą Państwo od dnia 20.11.2020r na stronie www.biegambolubiepolice.pl oraz w Biuletynie IMPREZY – BEZPIECZEŃSTWO.