Pakiet startowy

1.     W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu i Marszu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : numer startowy, agrafki, chip pomiarowy, pamiątkową deske z chlebem.

2.    Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale w kształcie marchewki.

3.    Po zakończeniu biegu i marszu zawodnicy otrzymająciepłyposiłek regeneracyjny.

4.    Każdy uczestnik może skorzystać z szatni, natrysku, masaży i depozytu.

5.       Podczas Imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.

6.       Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu i marszu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.