Trasa

1.       Impreza odbędzie się 25-ego kwietnia 2020 roku (sobota) w miejscowości Dobra.

2.       Start i Meta usytuowane będą przy stadionie ORLIK 2012 ul. Poziomkowa 5.

Zawodnicy startujący w Biegu – ustawiają się w sektorze A.

Zawodnicy startujący w Marszu Nordic Walking – ustawiają się w sektorze B.

3.       Bieg i Marsz odbędzie się na dystansie 5km (1 okrążenie).

4.       Trasa Biegu/Marszu będzie przebiegać drogami typu: kostka brukowa, asfalt, ścieżki leśne. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej www.biegambolubiepolice.pl

5.       Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia Startu i Mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

7.       Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.