Regulamin „Z rodziną po zdrowie”

Ogólne zasady
Rodzinnej Olimpiady Sportowej organizowanej w ramach III Powiatowego Festynu
„Z rodziną po zdrowie”

 1. Organizatorzy:
  Powiat Policki i Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
  Partnerzy Wspierający:
  Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police i Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”.
 2. Termin i miejsce:
  19 maja 2019 r., w godz. 12.00-16.00, teren zielony przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedlecka 6.
 3. Uczestnicy:
  Rodziny chętne do wspólnej zabawy i wesołej sportowej rywalizacji.
 4. Warunki uczestnictwa:
  1) W Rodzinnej Olimpiadzie Sportowej mogą wziąć udział rodziny co najmniej dwu (I kategoria) lub trzyosobowe (II kategoria). Każda z rodzin uczestniczących będzie tworzyć jedną drużynę. Jeśli drużyna będzie liczyć więcej niż trzy osoby, to w każdej z konkurencji udział będą brały maksymalnie trzy osoby z drużyny, które zostaną wyznaczone do danej konkurencji przez kapitana drużyny;
  2) Rodzinna Olimpiada Sportowa składa się z 10 konkurencji, np. wyścig koperta, wyścigw workach, rzuty do kosza, skok na skakance, skok w dal, ekstremalny tor przeszkód itp.;
  3) Każda z drużyn uczestnicząca w Rodzinnej Olimpiadzie Sportowej jest zobowiązana do rozegrania wszystkich dziesięciu konkurencji.
 5. Zgłoszenie udziału:
  Zgłoszenia drużyn należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.biegambolubiepolice.pl w terminie do dnia 18 maja 2019 r. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość dokonywania zgłoszeń w dniu imprezy.
 6. Pozostałe ustalenia:
  1) drużyny uczestniczące w Rodzinnej Olimpiadzie Sportowej będą rywalizować o puchary Najlepszych Sportowych Rodzin w Powiecie Polickim 2019 (miejsca od 1 do 3);
  2) każda z drużyn uczestniczących w Rodzinnej Olimpiadzie Sportowej otrzyma bony na smaczny poczęstunek oraz pamiątkowy medal;
  3) szczegółowy Regulamin Rodzinnej Olimpiady Sportowej dostępny na stronie www.biegambolubiepolice.pl