Zapisy

Imię i nazwisko zgłaszającego

Adres email zgłaszającego

Telefon kontaktowy

Wybierz rodzaj drużyny
I KategoriaII Kategoria

Dodatkowa wiadomość

Rozwiąż równanie

 

  1. Organizatorzy:

Powiat Policki i Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Partnerzy Wspierający:

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police i Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”.

  1. Termin i miejsce:

29 maja 2022 r., w godz. 11.00-15.00, hala sportowa oraz teren zielony przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedlecka 6.

  1. Uczestnicy:

Rodziny chętne do wspólnej zabawy i wesołej sportowej rywalizacji.

  1. Warunki uczestnictwa:

–  w Rodzinnej Olimpiadzie Sportowej mogą wziąć udział rodziny co najmniej dwu (I kategoria) lub trzyosobowe (II kategoria). Każda z rodzin uczestniczących będzie tworzyć jedną drużynę. Jeśli drużyna będzie liczyć Więcej niż trzy osoby, to w każdej z konkurencji udział będą brały maksymalnie trzy osoby z drużyny, które zostaną wyznaczone do danej konkurencji przez kapitana drużyny;

–  Rodzinna Olimpiada Sportowa składa się z konkurencji, np. wyścig koperta, wyścig w workach, rzuty do kosza, skok na skakance, skok w dal;

–  ekstremalny tor przeszkód – zapisy na miejscu, w dniu festynu (SKB DZIK);

– każda z drużyn uczestnicząca w Rodzinnej Olimpiadzie Sportowej jest zobowiązana do rozegrania wszystkich konkurencji.

  1. Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.biegambolubiepolice.pl w terminie do dnia 27 maja 2022 r. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość dokonywania zgłoszeń w dniu imprezy.