Klasyfikacja

W ramach Marszu Nordic Walking będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – VI kobiet i mężczyzn
  2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 20, M 20 –  (do 29 lat)

K 30, M 30 –  (do 39 lat)

K 40, M 40 –  (do 49 lat)

K 50, M 50 –  (50-59 lat )

K 60, M 60 – (60 lat i więcej)

  1. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Police

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo).

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

  1. Klasyfikacja Drużynowa

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Marszu Nordic Walking .

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykładowo:

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7. Suma ich punktów łącznie wynosi 19.

Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej Drużyny.

  1. Klasyfikacja przebierańców

Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w Marszu lub Biegu Głównym, mając do wyboru pokonanie odcinka 10km trasy, lub zakończyć swój bieg po 1 okrążeniu – pokonaniu 5km odcinka w przebraniu. W przypadku uczestnika Marszu – pokonanie trasy o długości 5km.

Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu : wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej świątecznej.

Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców.

W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od  1 do 3 osób ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.