Klasyfikacja

W ramach Marszu Nordic Walking będą prowadzone następujące klasyfikacje:
1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – VI kobiet i mężczyzn

2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn
K 20, M 20 – (do 29 lat)
K 30, M 30 – (do 39 lat)
K 40, M 40 – (do 49 lat)
K 50, M 50 – (50 lat i więcej )

3. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Police
W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo).
Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

4. Klasyfikacja Drużynowa
W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Marszu Nordic Walking . Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w
klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.
Przykładowo:
Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.
Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7.
Suma ich punktów łącznie wynosi 19.
Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.
Zwycięzcą zostaje drużyna B.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej Drużyny.

5. Klasyfikacja przebierańców
Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w Marszu lub Biegu Głównym.
Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu:
wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej świątecznej.
Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców.
W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od 1 do 3 osób ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca
wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.