Opłaty

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Marszu Nordic Walking wynosi 400 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_mikolajkowy_w_policach/ w nieprzekraczalnym terminie do 30listopada 2021 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 30listopada 2021 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
 • do 26 września – 50 zł (pakiet z koszulką 70 zł)
 • do 20 października – 60 zł (pakiet z koszulką 80 zł)
 • do 11 listopada – 70 zł (pakiet z koszulką 90 zł)
 • od 12 listopada – 80 zł (pakiet z koszulką 100 zł)
 • od 21 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki)

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

Roweckiego 50/8 Police 72-010

Santander Bank Polski

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata IXMarsz Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 19 listopada 2021 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy :biegmikolajkowypolice@gmail.comlub mikolajkowyoplaty@gmail.com.
 2. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej biegambolubiepolice.pl) oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.