Opłaty

  1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Marszu Nordic Walking wynosi 400 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
  2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_mikolajkowy_w_policach/ w nieprzekraczalnym terminie do 24listopada 2019 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 24listopada 2019 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
  4. Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
  5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
  • do 15 września – 50 zł (pakiet z koszulką 65 zł)
  • do 6pażdziernika – 60 zł (pakiet z koszulką 75 zł)
  • do 27 października – 70 zł (pakiet z koszulką 85 zł)
  • do 17 listopada – 80 zł (pakiet z koszulką 95 zł)
  • od 18 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki)

 

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

Roweckiego 50/8 Police 72-010

Santander Bank Polski

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata VIIMarsz Nordic Walking Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.