Trasa

1. Marsz Nordic Walking odbędzie się 6-ego grudnia 2020 roku w Policach
(NIEDZIELA).

2. Start i Meta Marszu usytuowane będą na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach (OSiR Police) – ul. Piaskowa 97 w Policach. Marsz Mikołajkowy 10:00 – 1 fala, 10:15 – 2 fala.
3. Marsz odbędzie się na dystansie 5km (1 okrążenia).
4. Trasa Marszu Nordic Walking będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, płaska, lekko pofałdowana. Plan trasy marszu dostępny na stronie internetowej www.biegambolubiepolice.pl .
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
7. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.