Stowarzyszenie Biegam Bo Lubię – Police

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police w dniu 12 maja 2016 roku zostało wpisane do ewidencji
klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia
działaności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Polickiego. Znajduje się pod pozycją 28/14 klub
sportowy o nazwie Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police z siedzibą w Policach przy ul.
Roweckiego 50/8.